Rotondas timpriser

Rotonda tillämpar följande kategoritimpriser exklusive moms, från 2017-12-01:

  • Arkitekttjänster 825 kr
  • BAS-P 845 kr
  • Besiktning 875 kr
  • Byggledning 825 kr
  • Kontrollansvarig enl. PBL 875 kr
  • Projektledning 875 kr
  • Projekteringsledning 845 kr