Fasadrenovering vid Zinken

Byggnadens fasad har på grund av att man tidigare använt felaktig fasadfärg, vilket resulterat i frostskador i putsen. Nu putsas de bägge gatufasaderna om och samtidigt passar brf. Pålen på att byta fasadfärg.