Solnedgång över sjö.

Kvalitets- och miljösäkring

Rotonda projektledning AB arbetar med ett kvalitets- och miljöledningssystem som ansluter till ISO 9001 respektive ISO 14001. Kvalitetsarbetet innefattar en enkel och logisk arbetsprocess och är indelat i de tre faserna Före, Under och Efter, vilket följer ett uppdrag från början till slut.

Alla uppdrag bedrivs utifrån ett uppdragsanpassat perspektiv, där uppdragsorganisationen tilldelas resurser från den egna verksamheten, eller från kontrakterade samarbetspartners. I uppdrag där medarbetare ingår i en extern projektgrupp, omfattas de av det kvalitets- och miljöledningssystem som gäller hos respektive kund. Syftet med kvalitetsarbete är att utföra alla arbetsuppgifter med den kvalitet som motsvarar kundens behov och förväntningar: uppdrag levereras med rätt kvalitet, i rätt tid, till överenskommet pris. Våra rutiner är väl inarbetade och en aktiv uppgradering av systemen sker fortlöpande.

Miljösystemet syftar till att uppfylla kundens miljökrav och lyfta miljöfrågorna i ett tidigt skede då det är relativt enkelt att miljöanpassa de byggtekniska lösningarna. Därmed bidra vi till att minska våra kunders miljöpåverkan i deras egna verksamhet. Rotondas miljösystem bidrar även aktivt till att minska vår egen miljöpåverkan, bland annat genom miljöhänsyn vid egna inköp och val av transportsätt.