Medarbetare


Staffan Nordlund

Staffan Nordlund

vd /projekt- & projekteringsledare
Med mer än 30 års erfarenhet som både arkitekt och projektledare har Staffan Nordlund en bakgrund som gör honom till en solid och erfarenhetsrik länk mellan arkitekt- och byggbranschen.


Patrik Blücher

Patrik Blücher

arkitekt/msa, byggledare
Patrik Blücher är utbildad inredningsarkitekt men har under merparten av sin yrkesverksamhet arbetat som husarkitekt. Patrik har under åren även drivit egen byggentreprenadverksamhet och besitter därför unika praktiska erfarenheter som projekterande arkitekt och byggledare.


Lars Östberg

Lars Östberg

expert digital informationshantering/projektledare
Lars Östberg är utbildad arkitekt och har arbetat som anställd på olika arkitektkontor innan han 1990 startade Arkitektbolaget AB. 1998 sadlade Lars om till IT-sektorn och arbetade med IT-tjänster inom bygg- och fastighets-sektorn. Idag är Lars seniorkonsult med inriktning på komplexa dokumenthanteringssystem samt kvalificerad Cad-samordning. Lars är också projekt- och projekteringsledare.

Rotondas biträdande besiktningsmän

Sven Johansson

Sven Johansson

elbesiktningsman, Jan Franson Elkonsult AB
Sven Johansson är en erfaren konsult som arbetar med projektering, besiktning och kontroll av anläggningar för el- och teletekniska system. Han är biträdande besiktningsman åt Rotonda Projektledning AB.


Thomas Ehrngren

Tomas Ehrngren

VVS-besiktningsman, Vemcon AB
Tomas Ehrngren är en erfaren VVS-konsult som utför projektering, utredning, kontroll och besiktning av Ventilation-, Värme-, Sanitet-, Kyl-, Styr- och Övervakningsanläggningar. Som besiktningsman är Tomas även specialist på frågor angående CE-märkning. Han är biträdande besiktningsman åt Rotonda Projektledning AB.