Villa Rotonda.
Villa Foscari, mera känd som La Rotonda.

Rotonda – ett namn med anor

Namnet Rotonda är hämtat från renässansens Italien. Andrea Palladio var en arkitekt verksam i Vicenza och Venedig under mitten av 1500-talet. Han är framför allt känd för en omfattande palats- och villaproduktion i och omkring Vicenza. Palladio tog intryck av antikens arkitekturideal och samlade sina erfarenheter i sin bok ”I Quattro Libri dell’Architettura”. Den publicerades 1570 och översattes till svenska 1928 med titeln ”Fyra Böcker om Arkitektur”.

I sin bok beskriver Palladio tre grundläggande teman i arkitekturen: Ändamålsenlighet, Hållbarhet och Skönhet (Firmitas, Utilitas och Venustas). Dessa tre grundelement i arkitekturen gäller lika mycket idag som då.

På Rotonda projektledning AB vill vi verka för att främja byggandet som en skön konst och skapa möjlighet för en modern arkitektur, lika inspirerande som den Palladio skapade för snart femhundra år sedan. Ett av Palladios mest kända verk är lantvillan La Rotonda från 1567 vackert belägen på en kulle strax utanför Vicenza. Denna stilikon har inspirerat arkitekter med sin logiska plan och stilrena fasadkomposition. La Rotondas plan ligger därför till grund för vår logotyp.