En arbetsgrupp inom byggledningen diskuterar ritningarna.
Vi lägger en tillfällig bildtext här också!

Byggledning

Vi erbjuder kompetent byggledning i samarbete med projektledare där bland annat reglering av kostnader, fakturagranskning samt prognoser och avstämningar av projektekonomin ingår. Byggledaren har fackkunskapen om tekniska metoder, materialval, leveranstider och tidsplanering.

Referensprojekt

Starfors Säteri, Heby

Byggnaden är ursprungligen från 1610 men en serie om- och tillbyggnader har skett under årens lopp. I det nu aktuella projektet återställdes planlösningen i huvudbyggnaden till äldre utformning och två nya flyglar uppfördes.

Hanaskogs Slott, Kristianstad

Byggnaden uppfördes ursprungligen 1854 och var i behov att en omfattande renovering. Projektet bestod i ny- om- och tillbyggnader. Huvudbyggnaden genomgick in- och utvändig renovering med syfte att återställa dess originalskick. Projekteringen gjordes med hänsyn till gamla byggmetoder och de tekniska systemen anpassades och doldes.