Arbetsgrupp vid bord

Projektledning

Vi har de kunskaper och erfarenheter som krävs för att lotsa projektet med arkitektoniska ambitioner genom olika skeden, från förstudie till genomförande och överlämnande. De bästa idéerna föds i ett klimat av bra samarbete mellan beställare och konsultgrupp. En bra projektledare är lyhörd både för beställarens krav och brukarens önskemål samt projektgruppens synpunkter och behov för att kunna ta rätt beslut. Vi har kunskap och erfarenhet från alla delar i byggprocessen och har förståelse för vad som behöver utföras i olika skeden. En bra projektledare har även en djupare kunskap i projekteringsprocessen och kan hantera både byggnads- och installationstekniska frågor. Det kan vi!

Genom att styra projektet rätt från början sparar vi tid och pengar åt beställaren och får en effektivare process och en bättre slutprodukt. Målet är att tillvarata beställarens intressen gentemot myndigheter, projektörer, entreprenörer och övriga intressenter. Byggnadsprogrammet arbetas fram i nära samarbete med beställaren och det hålls ständigt aktuellt för projektets deltagare. Projektledare på Rotonda samordnar, planerar, styr och följer upp från första programförklaringen genom projektering via upphandling och produktion fram till godkänd slutbesiktning.

Referensprojekt

Fasadrenovering vid Zinkensdam, 2016

Brf Pålen 7 har givit Rotonda projektledning i uppdrag att leda fasadrenovering av fastigheten som ligger i korsningen Ringvägen Krukmakargatan.

Fasadrenovering på Norrmalm, 2014

Brf Rosen 12 har givit Rotonda projektledning i uppdrag att leda renovering av gårdsfasaden.

Fasadrenovering på Södermalm, 2013

Brf Tobaksspinneriet 10 har givit Rotonda projektledning i uppdrag att leda renovering av kungsbalkonger på fastigheten som ligger på Högalidsgatan i Stockholm.

Fasadrenovering på Kungsholmen, 2012

Brf Kungsholmsgatan 18 har givit Rotonda projektledning i uppdrag att leda omputsning och fönsterrenovering av två gatufasader. I samband med fönsterrenoveringen moneras nya energiglas i ytterbågarna. Som putskonsult har Rotonda valt Breiman Konsulter.

Sportlife, 2011

Staffan Nordlund är projektledare och beställarombud för ombyggnad av en tidigare affärslokal till gym. Lokalen är på drygt 1000 kvm och arbetena inkluderar byggandet av nya duschar och omklädningsrum, en genomgående ytskiktsrenovering och anpassning av lokalen till den nya verksamheten samt uppgradering av de tekniska systemen. Beställare är fastighetsbolaget Schroder Property i Stockholm.

Knivstabostäder, 2009-2010

Staffan Nordlund var projektledare för en studie av cirka 50 nya hyresrätter i centrala Knivsta. Projektet omfattar första fasen där uppdraget har varit att utvärdera ett antal leverantörer av prefabricerade flerbostadshus av trä, som handlats upp centralt av SABO/HBV.

VTAB, 2007-2008

Staffan Nordlund var projektledare för ombyggnad av cirka 500 kvadratmeter råvind till etagelägenheter och några lägenheter  i kv. Tegelbränneriet på Kungsholmen i Stockholm.

Alliance Capital, 2005

Staffan Nordlund var projektledare för ombyggnad av kontorslokaler för Alliance Capitals svenska verksamhet. Den amerikanska beställaren önskade att alla anbudshandlingar upprättades på såväl svenska som engelska.

Arlanda pir F, 1999-2002

Staffan Nordlund var projektledare för nybyggnation av pir F på Arlanda Flygplats, som utöver lokaler för Schengen- och Non Schengenpassagerare även innehåller lokaler för gränspolisen och Arlanda VIP-service. Den konstnärliga utsmyckningen utfördes av konstnären Marie-Jo Lafontaine. Piren belönades med Kasper Salinpriset år 2002.

Kulturhuvudstad ´98, 1997-1998

Staffan Nordlund var projektledare för permanent upprustning av Galärparken på Kungliga Djurgården i Stockholm samt uppförandet av temporära paviljonger och en marina vid kajen intill Wasamuseet. Uppdraget omfattade även programansvar för genomförandet av en serie marina evenemang under samlingsnamnet ”Båtkultur ´98”.