Rotondas timpriser

Rotonda tillämpar följande kategoritimpriser exklusive moms, från 2017-12-01:

  • Arkitekttjänster 845 kr
  • BAS-P 895 kr
  • Besiktning 895 kr
  • Byggledning 845 kr
  • Kontrollansvarig enl. PBL 895 kr
  • Projektledning 895 kr
  • Projekteringsledning 845 kr