Villa Rotonda.
Villa Rotonda av Andrea Palladio.

Om Rotonda

Rotonda projektledning AB startades 2009 av Staffan Nordlund som har mer än 30 års erfarenhet inom projektledning och arkitektur. Det som skiljer oss från andra bolag i branschen är kombinationen av arkitekt- och projektledningserfarenheter. Det gör att vi har en ovanligt god känsla för att lotsa ett projekt genom hela processen inom ramarna för överenskommet innehåll, tid och kostnad, utan att det arkitektoniska aspekterna tappas bort.

Bland våra kunder kan nämnas: FUT Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Fastighetsbolaget Hufvudstaden, LLP arkitekter och Wåhlin arkitekter samt ett flertal bostadsrättsföreningar och privata uppdragsgivare. Idag har Rotonda ett nätverk av kompetenta konsulter knutna till företaget genom samarbetsavtal.