Illustration av förslag till världsutställning i Stockholm.
A World’s Fair in Stockholm, förslag till världsutställning 1989.
Villa Eureka
Villa Eureka vid Djurgårdsbrunnskanalen i Stockholm.
Entré till Akademikerförbundet SSR.
Akademikerförbundet SSR:s nya konferensavdelning.
Illustration av Draco Lab.
Astra Draco Lab 92 utanför Lund.
Planskiss över Båtkultur 98
Båtkultur 98 – en del av Kulturhuvudstad 98.

Arkitektur

För oss på Rotonda är arkitektur en konstform, där det byggda resultatet är svaret på funktionella, estetiska och ekonomiska frågor gestaltade med känsla och idérikedom. Därför har Rotonda projektledning AB utvecklat ett strukturerat arbetssätt baserat på arkitektonisk känsla kombinerat med stor byggteknisk erfarenhet. Beställarens önskemål och behov ges en passande byggnadsteknisk utformning, i kombination med en rumslig upplevelse som talar till sinnena. Vi anser att ett bra arkitektarbete även ska ta hänsyn till miljöaspekterna för att skapa hållbar arkitektur med människan och miljön i fokus. Först då kan man hävda att man uppnått god arkitektur!

Referensprojekt

Ett urval projekt:

Fritidshus på Blidö, 2016

Staffan Nordlund tar fram skisser på en inredning av vindsvåningen på ett fritidshus på Blidö i Stockholms skärgård, på uppdrag av en privat beställare.

Villa i Saltsjö-Boo, 2015

Staffan Nordlund är anlitad som arkitekt för en villatillbyggnad i Saltsjö-Boo, på uppdrag av en privat beställare.

Villa i Djursholm, 2015

Staffan Nordlund tar fram skisser på en inredning av vindsvåningen på en villa i Djursholm, på uppdrag av en privat beställare.

Villa i Stocksund, 2013

Staffan Nordlund är ansvarig arkitekt för en vindsinredning av villa i Stocksund, på uppdrag av en privat beställare.

Villa i Danderyd, 2012

Staffan Nordlund har som arkitekt ritat en påbyggnad av ett enfamiljshus i Danderyd åt en privat beställare.

Musiksal i Tätorpsskolan, 2011

Staffan Nordlund är på uppdrag av Cedervall arkitekter uppdragsansvarig för en ombyggnad av Tätorpsskolan i Skarpnäck. Beställare är SISAB och uppdraget omfattar att projektera ombyggnaden av tidigare omklädningsrum till en ny musiksal. Akustiker är Ulrica Kernen på WSP Akustik.

Hagagården, 2010

Rotonda genom Staffan Nordlund är handläggande arkitekt för ombyggnad av Hagagårdens äldreboende i Haninge, på uppdrag av Cedervall arkitekter. Beställare är Tornbergets fastighetsförvaltning och arbetet omfattar ytskiktsupprustning i tre paviljonger och en total upprustning inklusive nya tekniska system i huvudbyggnaden.

Alléskolans fasad.
Solceller på Alléskolans fasad i Hallsberg.

Alléskolan ”Ekonomen”, 2003–2006

Staffan Nordlund var ansvarig arkitekt & projektledare hos White för ombyggnad av Alléskolan i Hallsberg. Lokalerna anpassades till helt nya undervisningsprogram och alla installationer byttes. Byggnaden från 1960 kompletterades även med en helt ny curtain-wall fasad med integrerade solceller i fönsterbröstningarna.

Lidingö församling, 1998

Ansvarig arkitekt för ombyggnad av nytt kapell i S:ta Annagården på Lidingö.

Akademiska Hus, 1996

Ansvarig arkitekt & projektledare för ombyggnad av kontor åt Akademiska Hus egen projektledarorganisation i Stockholm. Lokalerna ligger på var sida av en inglasad innergård och förbinds med en ny fribärande trappa. Arbetet omfattade såväl ombyggnad och inredning.

Villa Eureka, 1994–1995

Arkitekt & projekteringsledare för om- och tillbyggnad av privat villa på Kungliga Djurgården i Stockholm. Byggnaden som ursprungligen är uppförd som karbadhus på 1830-talet, återställdes till sitt utseende 1870 in- såväl som utvändigt.

Akademikerförbundet SSR, 1993

Arkitekt & projektledare för ombyggnad och inredning av nya konferenslokaler i SSR´s fastighet på Kungsholmen i Stockholm. Den konstnärliga utsmyckningen utfördes av konstnären Eva Wolgers.

Illustration av Villa Berglund
Villa Berglund på Tynningö i Stockholms skärgård.

Villa Berglund, 1992–1993

Arkitekt & projektledare för restaurering av sekelskiftesvilla på Tynningö. Den ursprungliga planlösningen och fasadutformningen återställdes. Byggnaden kompletterades även med verandor i två plan som inte funnits tidigare. Projektet belönades med Stockholms Hembygdsförbunds pris för bästa restaurering 1993.

Draco Lab 92, 1989–1990

Staffan Nordlund var handläggande arkitekt hos HJS för nytt kemilaboratorium åt Astra Draco i Lund 1989–90. Byggnaden är placerad vid Astra Dracos övriga laboratoriebyggnader intill Idéon i Lund.