BAS-P

Ängsjö Motionscentral står inför en omfattande upprustning där den befintliga byggnaden som är fuktskadad, kommer att rivas och ersättas med en ny souterrängbyggnad.