HSB brf. Bofinken anlitar Rotonda.

HSB brf. Bofinken som är byggt på 60-talet och som ligger på Wiboms väg i Solna, genomför under sommaren 2018 en takrenovering om 3200 kvadratmeter på två av föreningens byggnader. På de platta taken ersätts bandplåten med dubbla lager takpapp.