Kv. Hundturken i Bromma.

Staffan Nordlund som är certifierad kontrollansvarig, har anlitats som kontrollansvarig enligt PBL, för en om- och tillbyggnad av en 20-tals villa i Bromma. Uppdraget har även kommit att omfatta besiktning av utförda entreprenader och uppdraget avslutas våren 2019.