Skolrenovering i Järfälla.

LLP Arkitekter har som underkonsult anlitat Rotonda Projektledning att svara för BAS-P i en serie skolombyggnadsprojekt. Det är i Aspnässkolan, Nybergsskolan och Herrestaskolan som kommunen förbättrar ventilationen i undervisningslokalerna.