Kontrollansvarig vid Kungsträdgården

Fastigheten får en uppgradering av ventilationssystemet och i samband med detta sker en ombyggnation av kylmaskiner på taket vilket påverkar exteriören mot Kungsträdgården.